Oznamujeme občanom obce, že obec Miloslavov podpísala zmluvu so spoločnosťou ELT Management Company s.r.o. („ELTMA“) čím sa zaradila do siete zberných miest na spätný zber pneumatík. Pneumatiky môžu občania odovzdať na zbernom dvore bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez ráfikov a diskov. Obec, ako prevádzkovateľ zberného miesta, má právo prevzatie pneumatík odmietnuť pri nedodržaní všeobecných podmienok prevádzky zberných miest  alebo za takých okolností, keď možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky pochádzajú priamo od konečného používateľa.

ELTMA_vseobecne_podmienky_prevadzky