Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) na ktorej bude ZMOS priebežne publikovať aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia. Momentálne bola sprístupnená Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí.
Spomínaná špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí