Vážení obyvatelia,

pri vývoze bioodpadu sa stáva, že niektorí obyvatelia rodinných domov v m. č. Alžbetin Dvor vyložia nádoby na bioodpad iný deň, ako majú naplánovaný zvoz. Zber nádob v Alžbetinom Dvore totiž prebieha kvôli veľkému objemu v dvoch dňoch.

Pre prehľadnosť zverejňujeme spresnenie a rozdelenie rajónov na vývoz bio odpadu:

  1. deň – Alžbetin dvor – spodná časť od Hlavnej a Centrálnej ul. + ul. Hlavná, Centrálna, Borovicová, Športová, Nová, Parková – viď foto nižšie;
  2. deň – Alžbetin dvor – ostatná časť;
  3. deň – Miloslavov

Ďakujeme za pochopenie.