Obec Miloslavov oznamuje svojim občanom a všetkým návštevníkom webového sídla, že v termíne od 27.11.2017 je nasadené na adrese www.miloslavov.sk nové webové sídlo obce. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o strpenie prípadných porúch súvisiacich so zobrazovaním obsahu webovej stránky v najbližších dňoch. Na odstránení závad pracujeme.