Informujeme občanov, že od 12.09.2023 do 10.10.2023 v čase od 7:00 do 18:00 budú realizované práce na ceste III. triedy – križovatka ulíc Hlavná/ Lesná, v rámci stavby „Rozšírenie komunikácie – Lesná ulica , SO 20 Rozšírenie cesty III/1054“. Z uvedeného dôvodu vzniknú v predmetnom čase dopravné obmedzenia pre vozidlá prechádzajúce touto trasou. Komunikácia bude prejazdná v polovičnom profile. Žiadame obyvateľov a návštevníkov obce o rešpektovanie a riadenie sa  osadeným dočasným dopravným značením.