Upozorňujeme občanov, že stavebný odpad nepatrí do nádoby na komunálny odpad. Náš zmluvný dodávateľ (Marius Pedersen) nás informoval, že pri vývoze komunálneho odpadu sa v nádobách často nachádza stavebný odpad, ktorý je potrebné triediť. Stavebný odpad môžete odovzdať na Zbernom dvore slúžiacom pre občanov Miloslavova. Všetky podrobnosti o triedení a odovzdávaní odpadu nájdete tu: https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi a informácie o zbernom dvore tu: https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#zberny-dvor

Zároveň žiadame firmy vykonávajúce stavebné práce, aby neblokovali prejazdnosť ciest stavebným materiálom. Spoločnosť vyvážajúca odpad následne nemá dostatočný manipulačný priestor hlavne v jednosmerných uliciach. Kvôli tomu dochádza k zbytočným konfliktným situáciám medzi stavebníkmi a zamestnancami nášho dodávateľa Marius Pedersen.

Ďakujeme za pochopenie.