Komisia pre rozvoj obce Miloslavov (KROM) na svojom zasadnutí dňa 13.6.2022 prerokovala návrh koncepcie „Cyklotrasy v obci Miloslavov,“ vrátane prepojenia na okolité obce Štvrtok na Ostrove, Dunajská Lužná a Hviezdoslavov.

Navrhovaný zámer je v súlade s plánmi cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja.
Koncepciu cyklotrás pre našu obec vypracovala spoločnosť Scale studio a.s.
Finálnym cieľom je podpora alternatívnej dopravy a oddychovej turistiky.