Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 14. 6.  2024 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej a elektronickej sirény hlasitou skúškou.