Oznamujeme občanom obce Miloslavov, ktorí majú záujem a sú ochotní ubytovať odídencov z Ukrajiny vo svojich domácnostiach, alebo organizácie, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia v obci Miloslavov, aby záujem nahlásili (elektronicky alebo osobne), spolu s kontaktmi na seba a lôžkovou kapacitou v domácnosti / ubytovacom zariadení na obecný úrad v Miloslavove – referát evidencie obyvateľstva, pani Viktória Uhrinová, viktoria.uhrinova@miloslavov.sk.

Pre nahlásenie je potrebné uviesť :
Domácnosť/rodina/organizácia : napr. rod. Nováková
Adresa: napr. Kukučínova 1/1, 900 42 Miloslavov
Kontakt: napr. 0903 XXX XXX, novak@miloslavov.sk
Podlahová plocha bytu/domu: napr. 98 m2
Ubytovacia kapacita: napr. 6 osôb
Obsadené ubytovanie dospelý/dieťa: napr. 1 dospelý, 1 dieťa
Voľné ubytovanie: napr. 4
Poznámka: napr. ubytované osoby od 1. 3. 2022
Refundácia nákladov: Áno/NIE
Doložiť alebo zaslať ku každej ubytovanej osobe:  Doklad odídenca – potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

Ak už niektoré domácnosti / organizácie poskytujú takéto ubytovanie odídencom z Ukrajiny, žiadame Vás o ich nahlásenie tak, ako je uvedené vyššie.

Manuál pre štátneho občana Ukrajiny a jeho rodinných príbuzných ohľadom možnosti poskytnutia dočasného útočiska v SR

Občania Ukrajiny prichádzajúci na územie SR z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1.marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike.

 • Aktuálna novela zákona o azyle, ktorá je účinná od 26.2.2022 umožňuje obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu
 • Pri vstupe na územie SR treba požiadať o dočasné útočisko príslušníkov Policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode – „tzv. hotspoty“
 • Ak sa už nachádzate na území SR, môžete požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde ste ubytovaný (https://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz)
 • Kontakt na oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava:
 • Regrútska 4, Bratislava 831 07, GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025, +421 9610 36999; +421 9610 36959
 • K vybaveniu dočasného útočiska potrebujete cestovný, identifikačný alebo iný doklad.
 • Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.
 • Dočasné útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne: na manžela štátneho občana Ukrajiny,  na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.
 • Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.
 • Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.
 • Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní.
 • Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.
 • Inštitút dočasného útočiska bolo vyhlásené Uznesením Vlády SR č.144 zo dňa 28.2.2022. Link na uznesenie:
 • Informačný leták aj v ukrajinskom jazyku prikladáme v prílohe e-mailu.
 • Bližšie infolinky: +421 513 816 111; +421 259 765 111
 • Webová stránka: http://pomocpreukrajinu.sk/

Zároveň Vám dávame do pozornosti kontakt na Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku: https://www.mic.iom.sk/sk/

Kontakt v Bratislave:

PON – PIA: od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093 Email: mic@iom.int

V súčasnosti pracovníci IOM poskytujú svoje služby priamo na slovensko-ukrajinskej hranici , telefonicky alebo e-mailom.