V dňoch 12.-13.10.2023 prebiehajú na Záhradnej ulici udržiavacie práce na miestnej komunikácii.

Obyvateľov a návštevníkov na tejto ulici žiadame o dodržiavanie pokynov realizátora prác (Eurovia SK, a.s.) a súčasne prosíme o preparkovanie vozidiel stojacich na miestnej komunikácii.

Ďakujeme za súčinnosť.