1. Počas mesiaca január si  budú môcť občania podávať žiadosti na zmenu doterajšieho stavu (napr. žiadosť na zmenu veľkosti  kontajnera, žiadosť  o  úľavu z poplatku, a pod.)
  2. Od februára začne obec  vystavovať rozhodnutia na rok 2020 a priebežne ich expedovať občanom.
  3. Poplatok za odpady na rok 2020 bude možné uhradiťpo doručení rozhodnutia do vlastných rúk  a to spôsobom uvedeným v rozhodnutí.
    Terminy_separovaneho_zberu_2020