Počas mesiaca január si mohli občania podávať žiadosti, napr.  na zmenu veľkosti kontajnera,  o úľavu z poplatku, a pod.
Od februára začala obec vystavovať rozhodnutia na aktuálny rok a priebežne ich expedovať občanom. (Nie je stanovený termín do kedy budú vystavené všetky rozhodnutia, nakoľko sa počet občanov v obci neustále zvyšuje).
Poplatok za odpad je možné uhradiť až po doručení rozhodnutia, a to z dôvodu použitia správneho bankového účtu a správneho variabilného  symbolu, ktoré sú dôležité pre spárovanie platby s rozhodnutím.
V prípade, že ste ešte neobdržali rozhodnutie, môžete v období mimoriadnej situácie požiadať aj o zaslanie informačného rozhodnutia na mailovej adrese: maria.minarikova@miloslavov.sk Pozastavenie vývozu odpadu firma vykoná, až keď posledné rozhodnutie vystavené  a doručené daňovníkovi obcou bude 1.deň po splatnosti a s časovou rezervou potrebnou na vyexpedovanie nálepky na kontajner.