Opätovne pripomíname obyvateľom našej obce, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v utorok 28.03.2023 v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny viaceré domácnosti v m.č. Miloslavov. V priloženom oznámení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. nájdete čísla parciel, ktorých sa daná odstávka elektriny týka.

Prerusenie_distribucie_elektriny_28_3_2023_pre_verejnost