Upozorňujeme všetkých občanov,  aby si nové nálepky – TKO na rok 2019 , ktoré obdŕžali pri zaplatení za vývoz komunálneho odpadu nalepili na nádoby.                                Neoznačené nádoby novou nálepkou na rok 2019, to znamená (nezaplatené) nádoby  za komunálny odpad, od 30.4.2019 (utorok) sa  nebudú vyvážať.