Nie je to tak dávno, čo sme nášmu bývalému kolegovi z Obecného úradu p. Jánovi Bagyanskému s veľkou radosťou blahoželali k jeho krásnemu jubileu – 95. rokom.

Dnes nás všetkých zasiahla smutná správa – otec nášho pána starostu nás v skorých ranných hodinách navždy opustil.

Zamestnancom Obecného úradu bol neuveriteľných 32 rokov. Zároveň patril medzi najdlhšie pracujúcich obyvateľov na Slovensku. Bol a navždy pre nás ostane veľkým vzorom pracovitosti, pokory, svedomitosti a vytrvalosti.

Pán Bagyanský, odpočívajte v pokoji, nech Vaša osobnosť zostane inšpiráciou pre obyvateľov našej obce, ktorú ste po dlhé roky zveľaďovali a udržiavali s láskou a húževnatosťou. Budeme na Vás spomínať s veľkým rešpektom a úctou.

Česť Vašej pamiatke, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

Vaši kolegovia z Obecného úradu