Po ešte neskončenom období covidu, plnom nielen obmedzení, zdravotných problémov, ale aj ekonomického ohrozenia rodín a jednotlivcov, znovu čelíme novej situácii, ktorou je vojna bezprostredne za našimi hranicami.
Dotýka sa nás bytostne, aj vzhľadom na akútnu potrebu pomôcť ľuďom v núdzi, utekajúcim z vojnou ohrozeného územia do bezpečia, ktoré hľadajú aj v našej krajine.
Verím, že sme silná komunita, ktorá sa vie zomknúť, má dostatok empatie a ochoty pomôcť, každý podľa svojich možností.
Celá situácia sa dynamicky vyvíja, sledujeme ju a pokiaľ bude treba reagovať, či už na požiadavky nadriadených orgánov, alebo riešiť individuálnu situáciu sme pripravení v rámci možností obce pomôcť. Zároveň ďakujeme obyvateľom obce, ktorí už podali individuálne či koordinovane pomocnú ruku.

Milan Baďanský
starosta obce