Obec Miloslavov zabezpečí zber vianočných stromčekov z domácností v termínoch 11.1.2021 pre časť Miloslavov a 12.1.2021 pre časť Alžbetin Dvor. Žiadame občanov, aby vianočné stromčeky vyložili pred svoje nehnuteľnosti, v prípade obytných domov vedľa kontajnerových stojísk v uvedených termínoch v čase do 08:00 hod. Zber budú vykonávať zamestnanci obecného úradu. Vianočné stromčeky je potrebné zbaviť vianočnej výzdoby.