V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2018 rating 5,6 zo 6 ako výborné finančné zdravie.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov v roku 2018 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1526