Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci informuje, že dňa 31.12.2023 končí platnosť vodičským preukazom vydaným od 01.01.1993 do 30.04.2004.

Odporúčajú preto ich držiteľom, aby o ich výmenu požiadali čo najskôr a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur.

Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o  výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30 dňovej lehote je oslobodená od poplatku. V zrýchlenom konaní do dvoch pracovných dní však takisto uhrádza poplatok 26 eur.

Polícia žiada občanov, aby si výmenu vodičského preukazu nenechávali na poslednú chvíľu.