Výsledky volieb do Európskeho parlamentu: https://www.volbysr.sk/sk/data02.html

Účasť na voľbách do Európskeho parlamentu bola v obci Miloslavov podľa volebných okrskov nasledovná:

 

Počet voličov zapísaných v zozname Počet vydaných obálok Účasť voličov v  %
Okrsok č.1 956 382 39,95 %
Okrsok č.2 590 174 29,49 %
Okrsok č.3 827 304 36,75%
Spolu 2 373 860 36,24%