Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy.2023