Pracovná náplň obsadzovanej pozície:

 • V úradných hodinách obecného úradu zabezpečuje v klientskom centre služby podateľne, overovania podpisov a dokumentov, pokladne;
 • Zodpovedá za vedenie evidencie v oblasti nakladania s odpadmi v obci;
 • Zabezpečuje vyrubovanie poplatku za tuhý komunálny odpad, kontrolu jeho úhrady, objednávanie a prideľovanie nádob na odpady;
 • Zodpovedá za prípravu podkladov pre zmluvnú dokumentáciu v oblasti odpadov, zabezpečuje objednávky na likvidáciu odpadov a pod.
 • Vo vzťahu k zverenej agende zabezpečuje zverejňovanie dokumentov, ich aktualizáciu a prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Rozsah pracovného úväzku:

Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne VŠ vzdelanie 1. stupňa;
 • relevantná prax minimálne 3 – 5 rokov;
 • skúsenosť s prácou vo verejnej správe.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť;
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy;
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet);
 • výhodou je znalosť práce s programami URBIS, DCOM a Memphis;
 • samostatnosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie a flexibilita;

Benefity:

 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • pohyblivá pracovná doba;

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivačný list;
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Termín nástupu:

Ihneď, resp. dohodou.

Platové podmienky:

Základná zložka mzdy (v hrubom):
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

alebo e-mailom na: marianna.orlikova@miloslavov.sk