Náplň obsadzovanej pozície:

Personalistika:

 • prihlasovanie a odhlasovanie zo zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne;
 • realizácia výberových konaní;
 • spravovanie školení BOZP a OPP;
 • sledovanie a kontrola dochádzky zamestnancov;
 • sledovanie čerpania dovoleniek, PN, OČR, MD, RD;
 • sledovanie rekreačných príspevkov;
 • vypracovanie pracovných náplní a pracovných zmlúv;
 • práca s dochádzkovým systémom.

Mzdy:

 • spracovanie miezd;
 • vystavovanie potvrdení: ELDP, zápočtové listy;
 • správa exekúcií;
 • zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na Daňový úrad;
 • ročné zúčtovanie dane;
 • vypracovávanie štatistických výkazov štvrťročne/ročne;
 • vypracovanie podkladov na rozúčtovanie nákladov do účtovníctva.

Rozsah pracovného úväzku:

Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou;
 • prax minimálne 3 – 5 rokov v oblasti personalistiky a miezd;
 • skúsenosť so spracovaním miezd a vedením personalistiky vo verejnej správe.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť;
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy, rozpočtovej oblasti, účtovníctva a zákonníka práce;
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet);
 • výhodou je znalosť práce s programom URBIS;
 • samostatnosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie a flexibilita;

Benefity:

 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • pohyblivá pracovná doba;
 • možnosť čiastočnej práce z domu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis;
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Termín nástupu:

Ihneď, resp. dohodou.

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

alebo e-mailom na: denisa.matusekova@miloslavov.sk