Zástupcovia obce už v predchádzajúcom príspevku jednoznačne odsúdili násilný incident, ku ktorému došlo v ostatnú nedeľu. Všetci veríme, že tento čin bude riadne vyšetrený a voči agresorom a ostatným zodpovedným osobám bude vyvodená zodpovednosť.
Tento násilný čin vyvolal na FB množstvo otázok a komentárov smerujúcich aj na obec, preto dopĺňame ďalšie informácie:
• Obecný úrad, starosta obce a zástupca starostu obce spolupracujú s políciou a sú súčinní pri všetkých požadovaných úkonoch
• Starosta obce požiadal policajný zbor o zvýšenú hliadkovú činnosť v obci, čo polícia zabezpečuje
• Obec ako zriaďovateľ ZŠ požiadal o zvolanie Rady školy, aby sa spolu s vedením školy venovali tejto téme a prijali všetky opatrenia v kompetencii školy – o opatreniach bude informovať škola
• Poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s právnikom obce a zástupcom polície budú za prítomnosti majiteľa areálu realizovať jeho obhliadku za účelom lepšieho zabezpečenia priestoru proti vniknutiu
• Zástupcovia obce, vedenia školy a polície sa budúci týždeň stretnú za účelom koordinácie postupu a prípravy preventívnych opatrení
• Komentáre na príspevku o danom incidente sú na FB stránke obce aj polície vypnuté z preventívnych dôvodov, keďže ide o mimoriadne citlivý prípad voči maloletej osobe
• Obec sa dištancuje od tendenčných komentárov voči obci na sociálnych sieťach vyvolaných danou situáciou a nebude reagovať na takéto komentáre
• Obec sa zároveň dištancuje od akéhokoľvek prejavu agresie a nenávisti a žiada občanov, aby zvážili dopad ich verejných prejavov najmä na sociálnych sietiach, ku ktorým majú prístup aj maloletí
• Starosta obce podal stanovisko taktiež médiám, ktoré ho zverejnili vo svojich príspevkoch a článkoch
Obec bude postupne informovať obyvateľov obce o ďalších krokoch a opatreniach akonáhle budú informácie k dispozícii. Zároveň obec vyzýva rodičov a obyvateľov obce, ktorí majú otázky, ktoré sú v kompetencii obce a neboli ešte zodpovedané, aby sa obrátili priamo na nás.