Z dôvodu prípravy rekonštrukcie komunikácie a vybudovania chodníkov na Lesnej ulici začala obec Miloslavov s postupným výrubom označených drevín, v súlade s platným povolením na výrub č. j.: SÚ-ŽP/630/3792/2020/3/MK zo dňa 25.11.2020. Výrub plánujeme zrealizovať do 31.3.2021. Žiadame občanov o trpezlivosť a súčinnosť pri prípadných obmedzeniach.