Prezentácia výsledkov monitoringu sa uskutočnila 17.7.2017 na stretnutí starostov so zástupcami MŽP SK – podrobnosti v priloženom dokumente.

Milan Baďanský

starosta obce

vrakunaMonitSGUDS_2017_07