Dovoľujeme si vám upresniť, že v termíne od 21.10.2022 do 15.12.2022 (s konečnou úpravou do 15.01.2023) prebieha realizácia stavby „Predĺženie verejných sietí – vodovod a kanalizácia na Južnej ulici“, z ktorej vyplývajú dočasné dopravné obmedzenia pri prejazde danou ulicou a lokalitou.

Vjazd z Hlavnej ulice do Orechovej ulice bude uzatvorený. Z tohto dôvodu pre vjazd do lokality použite prosím Čerešňovú ulicu.  Majiteľov nehnuteľností na Južnej ulici, ktorých sa priamo dotýka plánovaná stavba, prosíme o aktuálne sledovanie postupu prác. Krátkodobo môže nastať situácia, kedy nebude možný prístup k nehnuteľnostiam motorovými vozidlami ale iba pešo.

Prosíme chodcov a vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť počas trvania realizácie danej stavby.