Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov za účelom bezpečnej prevádzky energetických zariadení.

Výzva_na_okliesnenie_stromov