Prosíme obyvateľov našej obce, aby pri vhadzovaní odpadu do jednotlivých nádob dávali väčší pozor na to, čo do konkrétnej nádoby dávajú.

Pri poslednom zbere nádob na bioodpad nás dodávateľ Marius Pedersen upozornil, že v niekoľkých nádobách bol odpad, ktorý tam nepatrí.

Zároveň nás informovali, že nádoby s takto zmiešaným odpadom nemôžu vyviezť.

Pre ilustráciu pripájame fotografie z posledného vývozu bioodpadu.

Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť.