Milí Miloslavovčania,

v minuloročnom čísle časopisu Spravodajca obce Miloslavov sme zverejnili výzvu na správne označovanie vašich domov a budov najmä z dôvodu rýchlejšieho doručovania poštových zásielok.

Mnohé domy majú stále iba jednu tabuľku – niektoré len súpisné číslo, iné iba orientačné číslo. Podľa zákona, a teda nielen kvôli lepšej prehľadnosti pri doručovaní, by mal mať každý dom obe číselné tabuľky. Čo je dôležité, na dobre viditeľnom mieste. Tabuľky so súpisným číslom poskytuje podľa zákona obec na vlastné náklady. Naopak, náklady na tabuľku s orientačným číslom znáša stavebník. Ten zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuliek so súpisným a orientačným číslom. Obe tabuľky sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť plní správca.

Ak si chcete zadovážiť tabuľky so súpisným alebo orientačným číslom alebo je vám v tejto súvislosti čokoľvek nejasné, kontaktujte prosím zamestnankyňu Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov Viktóriu Uhrinovú:

Pomôžete tým nielen poštárkam, záchranným zložkám, ale napríklad aj povereným zamestnancom obce pri rôznych aktivitách a projektoch, ktoré sa týkajú všetkých domácností.

Ďakujeme za súčinnosť a pochopenie.