Obec Miloslavov zverejňuje výzvu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach nejneskôr do 31. 1. 2022.

Vyzva_ZDS