Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., zaslala na obec výzvu pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach s termínom do 7. 1. 2020. Predmetnú výzvu dávame na vedomie dotknutým osobám v plnom rozsahu.

Vyzva_na_odstranenie_okliesnenie_stromov