Informujeme obyvateľov našej obce, že v pondelok 22.5.2023 začínajú práce na oprave cesty III/1055 – Dunajská Lužná – Miloslavov, m.č. Alžbetin Dvor.

Oprava bude realizovaná pomocou technológie recyklácie za studena v termíne od 22.5.2023 do 20.7.2023 s rozdelením na dve etapy:

  • I. etapa – od 22.5.2023 do 10.6.2023 – extravilán medzi obcami Dunajská Lužná – Alžbetin Dvor – celková uzávierka s vyznačením obchádzkových trás;
  • II. etapa – od 12.6.2023 do 12.7.2023 – intravilán obce Dunajská Lužná – čiastočná uzávierka dopravy, t.j. realizácia prác v polovičnom profile cesty s riadením dopravy pomocou dočasnej cestnej svetelnej signalizácie.

Oprava ciest pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste. Pôvodná časť konštrukcie vozovky sa rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov (kamenivo, asfaltová emulzia, cement), ktoré vytvoria tzv. dosku zo suchého betónu. Zvolená technológia umožňuje práve sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako odtrhnuté krajnice, priečne a pozdĺžne poklesy vozovky. Zvolená technológia ale potrebuje po zapracovaní materiálov technologickú prestávku min. 7 dní pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky.

I. etapa – od 22.5.2023 do 10.6.2023:

 

II. etapa – od 12.6.2023 do 12.7.2023: