Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína  s rekonštrukciou povrchu komunikácie  a vybudovaním chodníka na Lesnej ulici v Alžbetinom Dvore v predpokladanom termíne od 7. marca 2022. Rekonštrukcia bude prebiehať v štyroch etapách so začiatkom v prvej etape od Agátovej ulice po Športovú ulicu. Počas realizácie prác príde  k rôznym dopravným obmedzeniam a obchádzkam, o čom budeme občanov priebežne informovať. Vzhľadom na náročnosť projektu žiadame občanov o zvýšenú mieru trpezlivosti.