V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 sa konalo dňa 10. 3. 2020 o 10,00 hodine 2 zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal a doplnil ďalšie bezpečnostné opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.

Zasadnutie_KS_10032020