Naša obec dnes privítala na spoločnom zasadnutí štyri desiatky starostov a zástupcov obcí združených v Regionálnom združení Podunajskej oblasti, ktoré je platformou na výmenu skúseností, koordináciu spolupráce či určenie spoločného postupu obcí  vo veciach spoločného záujmu.

Na dnešnom zasadnutí  diskutujeme a riešime spoluprácu pri aktivitách programu Efektívna verejná správa, SMART riešenia pre samosprávu, možnostiach podpory športu v regióne, opatreniach na ochranu detí  pred násilím či prevencie kriminality v regióne. Jednotlivé témy odborne zastrešujú pozvaní  hostia z ministerstva vnútra,  ústredia úradu práce,  občianskych združení a Bratislavského futbalového zväzu.

Milan Baďanský, starosta