Oznamujeme občanom, že zberný dvor prechádza na zimné obdobie (pokiaľ to pandemická situácia dovolí) a bude otvorený v  sobotu v čase od 10:00 do 13:00. Vstup na zberný dvor bude regulovať zamestnanec obecného úradu, preto žiadame občanov o trpezlivosť.

Vláda na svojom zasadnutí dňa 5. 2. 2021 uznesením č. 77 umožnila osobám cestu na najbližší zberný dvor a späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 .