Obec Miloslavov oznamuje, že zberný dvor bude zatvorený predbežne do 20.3.2020. O zmene budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie.