Po technickej príprave na miestnej komunikácii obec Miloslavov začala s pokládkou asfaltového povrchu na Železničnej ulici, ktorá bola v zlom technickom stave.