Oznamujeme občanom, že pracovníci Štatistického úradu budú vybrané domácnosti navštevovať za účelom vykonania štatistického zisťovania od 7.12.2021 – 12.1.2023

a preukážu sa osobitným poverením.

Statisticke_zistovanie_zivotne_minimum