Aj túto krásnu pesničku si dnes pripravili prváčikovia z našej Základnej školy (ZŠ) pri slávnostnom otvorení brán nového školského pavilónu, kde pribudlo 6 nových tried.

Dnešným dňom sa končí vyučovanie našich detí vo viacerých dočasných priestoroch – Materská škola v Alžbetin Dvore, Komunitné centrum, mobilná trieda v areáli školy a bývalá zborovňa.

Dneškom sa zároveň završuje viac ako 10-ročné úsilie obce Miloslavov pri rozširovaní kapacity Základnej školy v podobe 6 stavebných objektov realizovaných v posledných rokoch.

Otvorením nového pavilónu sa nám podarilo maximálne využiť kapacitu súčasného areálu ZŠ, ktorý doplní plánovaná výstavba školskej telocvične. Obec v súčasnosti mapuje ďalšie možnosti rozširovania kapacít školy mimo aktuálneho areálu.

Každopádne, spolu so žiakmi a zamestnancami ZŠ dnes prežívame veľkú radosť z otvorenia nového pavilónu, ktorý je veľmi dôležitým míľnikom v živote našej obce.