Oznamujeme občanom, že dňa 23. 9. 2019 došlo k zmene organizácie dopravy na Kysuckej ulici, ktorá bola zjednosmernená od Lesnej ulice. Zmena vychádza zo schváleného pasportu dopravného značenia v obci. Úpravou organizácie dopravy predchádzame tiež kolíznym situáciám na miestnej komunikácií, ktorá svojou šírkou nespĺňa podmienky obojsmernej dopravy.

Náhľad zmeny organizácie dopravy – Kysucká ul.