Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

V období : 30.11.2020 – 04.12.2020:

– premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81,

– nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_5_C