Na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou, boli vykonané zmeny cestovných poriadkov.

Zmena sa týka prevádzkovania spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania od 26.04.2021 (pondelok).

102410_od_25042021

102411_od_25042021

010715_od_25042021