Na základe zmeny zákona o odpadoch sa od 1.1.2023 mení zber separovaného odpadu tak, že sa bude realizovať tzv. zber „od dverí“  t.j.  z rodinných domov/bytových domov, odkiaľ sa okrem papiera a plastu budú zbierať aj  obaly z kovu a kompozitné obaly  na báze lepenky (tetrapaky). 

Nový spôsob zberu od 1.1.2023:

Plasty, obaly z kovu a tetrapaky

  1. Rodinné domy – všetky druhy, t.j. plasty, obaly z kovu a tetrapaky, je potrebné dávať do žltých plastových vriec (doteraz určených len na plasty)
  2. Bytové domy – všetky druhy, t.j. plasty, obaly z kovu a tetrapaky, je potrebné dávať do  1100 l žltých kontajnerov  (doteraz určených len na plasty)

Systém separácie papiera zostáva tak ako doteraz, t.j. z rodinných domov z nádob určených na vývoz papiera a z bytových domov z 1100 l kontajnerov.

Zvozový kalendár na rok 2023 nájdete na webe obce:  https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi,  priebežné termíny vývozu sú aj v aplikácii Miloslavov a na webe obce v časti Kalendár udalostí.