Oznamujeme občanom, že k dnešnému dňu (17.3.2023) došlo zo strany nášho dodávateľa k stiahnutiu 1100-litrových kontajnerov na kovy a tetrapaky z verejných stojísk pri Rekreačno-športovom centre v Alžbetinom Dvore a na Jazernej ulici v Miloslavove.

Na dané stojiská je možné naďalej vyvážať sklo, šatstvo, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácností a drobný elektroodpad.

Táto úprava súvisí s novým systémom v zbere triedeného odpadu, ku ktorému došlo na začiatku roka.

Pre úplnosť pripájame pôvodný oznam k uvedeným zmenám:

ZMENA V ZBERE SEPAROVANÉHO ODPADU OD 1.1.2023 – Obec Miloslavov

Viaceré druhy odpadov, ktoré neviete bežne vytriediť, môžete naďalej vyvážať na náš zberný dvor.