Vážení občania,

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a na území obce Miloslavov s cieľom zmierniť následky pandemickej situácie občanom odkázaným na pomoc druhých, Vám ponúkame pomoc pri zabezpečení nevyhnutných potrieb či už vo forme nákupu potravín, hygieny, zabezpečení liekov prípadne inej adekvátnej pomoci. Stačí ak kontaktujete obecný úrad (tel.číslo: +421 907 711 830, mail: info@miloslavov.sk) v čase pondelok – piatok od 9:00 – do 13:00 hod. a naši zamestnanci Vám radi pomôžu a poskytnú pomoc a podporu.

Milan Baďanský, starosta obce