E-mail adresa – doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voľby do NR SR 2023