E-mail adresa - doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voľby do NR SR 2023