„Zasadnutie OZ Miloslavov 30.4.2020“ od Zasadnutie OZ Miloslavov. Vydané: 2020